Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platforma

Lietošanas noteikumi

MAP lietošanas noteikumus aicinām skatīt MAP Pārvaldības portālā: https://parvaldiba.map.gov.lv/terms_of_use