Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platforma

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietne veidota, vadoties pēc starptautiskām normām un standartiem, lai nodrošinātu piekļūstamību ikvienam satura interesentam. 

Piekļūstamības principi paredz funkcionalitātes daudzveidību un jēgpilnumu. 

Aicinām sazināties ar mums, ja tīmekļvietnes izmantošanas laikā saskaraties ar kļūdām vai neērtībām, – Jūsu viedoklis tīmekļvietni ļaus padarīt vēl ērtāku.


Informāciju par piekļūstamību aicinām skatīt Sabiedrības integrācijas fonda timekļvietnē:

https://www.sif.gov.lv/lv/pieklustamiba